Co-funded by:
Mentored by:

Izdelava rešetk za konvektorje

Raziskovalci v InnoRenew CoE so začeli z izdelavo rešetk za konvektorje, ki jih bodo uporabili v novi stavbi inštituta.

Rešetke so plod raziskav in razvoja raziskovalcev na inštitutu. Pri tem so uporabili proces zgoščevanja MetaDense, katerega so razvili v sodelovanju z avstrijskim podtejtem MetaDynea, ki je tudi daroval lepilo. Pred izdelavo so izvedli tudi raziskavo za preverbo vsebnosti hlapnih organskih spojin v materialu.

Izdelek in tudi sam postopek bodo raziskovalci testirali in preverjali skozi celoten proces.

Foto: Marica Mikuljan

Foto: Marica Mikuljan