Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Andreja Kutnar moderirala konferenco Wood4Bauhaus

V četrtek, 8. aprila, je potekala spletna konferenca Novi evropski Bauhaus: Kako se lesna industrija lahko vključi, prispeva in soustvarja (Wood4Bauhaus). Po govoru predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o Novem evropskem Bauhausu, v katerem je omenila pomembno vlogo lesa pri preobrazbi grajenega okolja v ponor ogljika, so se v Lesarski zvezi za Novi evropski Bauhaus – Wood4Bauhaus (Wood Sector Alliance for the New European Bauhaus) odločili pripraviti konferenco in tako postati aktivni partner novega evropskega Bauhausa.

Direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar je moderirala konferenco in v svojem uvodnem pozdravu nagovorila udeležence: »Vabim vas, da se nam pridružite pri skupnemu boju proti podnebnim spremembam in za večjo rabo lesa, kar nam bo prineslo trajnostne rešitve za naše grajeno okolje. Prepričana sem, da je lesena gradnja najboljši način za trajnostno preobrazbo grajenega okolja. Rešitve z lesom so stroškovno konkurenčne in zgradbam prinašajo tako okoljske kot estetske koristi ter pozitivno vplivajo na zdravje uporabnikov.« Nato pa je poudarila tudi pomen sodelovanja med različnimi disciplinami in med različnimi državami Evrope in ostalega sveta. Konference se je namreč udeležilo preko 1200 ljudi. Konferenca je povezala industrijo, raziskovalni prostor in odločevalce ter bila pomemben prvi korak povezovanja deležnikov pri doseganju ciljev novega evropskega Bauhaus – povečane rabe lesa v novi gradnji in prenovi stavb.

Dr. Andreja Kutnar na konferenci Wood4Bauhaus. Foto: Lea Primožič

Glavni govornik na konferenci je bil profesor Hans-Joachim Schellnhuber, ki je bil pred kratkim imenovan za ambasadorja okrogle mize uglednih strokovnjakov v okviru Novega evropskega Bauhausa. Mednarodnim udeležencem je predstavil svoje razumevanje uporabe lesa v grajenem okolju in pozval k pogozditvi našega planeta in k uporabi lesa v mestih (»Reforest our planet, retimber our cities«). Nato je nastopila Ruth Reichstein iz Evropske komisije, ki je zadolžena za razvoj Novega evropskega Bauhausa, in poudarila potrebo po uporabi podnebju prijaznejših materialov, kot je les, tako v novih stavbah kot pri prenovi stavb.

Dr. Andreja Kutnar z Hans-Joachim Schellnhuberjem in Ruth Reichstein. Foto: Lea Primožič

Ostali govorniki na konferenci so si prizadevali za ozaveščanje o transformacijski moči krožnega gospodarstva; razložili so, kakšno vlogo imajo pri tem inovativni izdelki iz lesa in gradbeni sistemi ter kako lahko lesna industrija sodeluje v Novem evropskem Bauhausu.

Dr. Andreja Kutnar je v svojih zaključnih mislih dodala:»Veseli me, da smo pomemben člen v evropskem prostoru. Na InnoRenew CoE si bomo prizadevali, da skupaj z industrijo razvijamo inovativne rešitve, ki bodo omogočile rabo lesa tudi tam, kjer danes še ni uporabljen«.