Co-funded by:
Mentored by:

Zlata plaketa Univerze na Primorskem za Občino Izola

V četrtek, 18. marca 2021, je rektorica Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdija Kutnar nagovorila prejemnice in prejemnike nagrad, priznanj in zahval, ki jih tradicionalno podeljujejo v okviru Tedna UP, in jim čestitala za dosežke. Slovesnost je potekala po spletu.

Med podeljenimi nagradami je bila tudi zlata plaketa UP za visokošolske učitelje ali druge sodelavce za posebej velik doprinos k razvoju znanstvenega, umetniškega ali pedagoškega dela ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti univerze. Zlato plaketo UP lahko prejmejo tudi fizične ali pravne osebe, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevale k razvoju univerze. Na predlog rektorice so zlato plaketo letos podelili Občini Izola, v njenem imenu pa jo je sprejel župan občine Danilo Markočič.

Vodstvu Občine Izola čestitamo za nagrado tudi na InnoRenew CoE. Ob tej priložnosti se jim zahvaljujemo za vso dosedanjo podporo in uspešno sodelovanje ter za prepoznavanje pomembnosti znanstveno-raziskovalnega dela in izobraževanja v lokalnem okolju.

Iskrene čestitke tudi vsem ostalim prejemnikom nagrad!