Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE objavili članek o veriženju podatkov

Raziskovalci iz InnoRenew CoE – Sidra Aslam, Aleksandar Tošić in dr. Michael Mrissa – so pripravili znanstveni članek »Varno oblikovanje veriženja podatkov: zahteve, izzivi in rešitve« (Secure and Privacy-Aware Blockchain Design: Requirements, Challenges and Solutions).

Objavljen je bil v posebni izdaji revije Journal of Cybersecurity and Privacy z naslovom »Inteligentna varnost in zasebnost za zaščito pred kibernetskimi grožnjami« (Intelligent Security and Privacy Approaches against Cyber Threats”). Revija, ki je mednarodna, recenzirana in odprtodostopna, zbira in objavlja članke o različnih vidikih računalništva, sistemov in informacijske varnosti.

Tema tehnologije porazdeljenih knjig je v zadnjih letih pridobila veliko pozornosti. Raziskovalci so v članku predstavili taksonomijo trenutnih kibernetskih groženj in z njimi povezanih ukrepov ter primerjalno analizo različnih parametrov sodobnih mehanizmov zasebnosti in varnosti.