Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE sodeloval na strokovnem posvetu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

V torek, 2. marca 2021, je potekal virtualni strokovni posvet »Kako z uporabo lesa znižati emisije toplogrednih plinov«, ki ga je organiziral Direktorat za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dogodek so pripravili v okviru promocijskih dejavnosti za ozaveščanje javnosti o prednostih rabe lesa in lesenih izdelkov.

Posvet se je pričel u z uvodnim nagovorom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, ki je poudaril, da moramo tudi v Sloveniji postopno preiti v trajnostno, zeleno in lokalno gospodarstvo, ki temelji na uporabi energetsko varčnih tehnologij in materialov, kot je les. Prav zato na ministrstvu pripravljajo novo Uredbo o zelenem javnem naročanju in posodabljajo Podnebni in Eko sklad za leseno gradnjo.

Direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar je na posvetu predstavila študijo »Izračun ekonomskih vidikov prestrukturiranja lesnopredelovalne panoge v Republiki Sloveniji«, ki so jo pred kratim izvedli na inštitutu in tako zastavili izhodišča za pripravo strategije lesne industrije 2021–2027, ki jo pripravljajo na Direktoratu za lesarstvo. Študija je pokazala velik razvojni potencial lesnopredelovalne panoge v Sloveniji, še posebej glede ustvarjanja izdelkov višje dodane vrednosti in doseganja ciljev za znižanje emisij CO2 v okviru Evropskega zelenega dogovora.

Posvet so zaključili z okroglo mizo, ki jo je vodil dr. Črtomir Tavzes iz InnoRenew CoE. Sodelujoči so razpravljali o vlogi slovenskega lesarstva pri doseganju ciljev »Fir for 55«, o učinkih lesne industrije in o pomenu lesene gradnje za podnebne spremembe.