Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil sestanek projektnih partnerjev

V ponedeljek, 1. marca 2021, je InnoRenew CoE preko spleta gostil sestanek projektih partnerjev. Predstavniki vseh partnerjev so se udeležili sestanka in predstavili rezultate šestega delovnega sklopa, ki vključuje osem zagonskih projektov.

Vodje vseh zagonskih projektov so predstavili delo in rezultate projektov – Materiali za energijsko učinkovitost stavb; Napredni materiali za ohranjanje kulturne dediščine; Oživljanje tradicionalne industrije: model odprtega inoviranja v slovenskem pohištvenem sektorju; Ergonomsko, prilagodljivo in aktivno pisarniško pohištvo; Inovativni vezni členi za stavbe CLT; Informacijsko modeliranje stavb; Ocena ekotoksičnosti izpustov pri požarih ter Razvoj vlaknenih plošč brez  formaldehida.

Sestanek se je zaključil z diskusijo o priprava prihajajočih poročil.