Co-funded by:
Mentored by:

V InnoRenew CoE uspešni pri prijavi na razpis Dejavnosti Marie Skłodowske-Curie

Raziskovalci v InnoRenew CoE so bili ponovno uspešni pri pridobivanju sredstev iz razpisa Dejavnosti Marie Skłodowske-Curie (MSCA).

Dr. Oihana Gordobil iz raziskovalne skupine Modifikacija lesa je na razpis MSCA uspešno prijavila projekt Zelena sinteza trajnostne večnamenske biosestavine za nego kože (Green synthesis of sustainable BIO-sourced multi-functional ingredient for skin CARE applications).

Druga raziskovalka, uspešna pri prijavi na razpis MSCA, je dr. Esakkiammal Sudha iz raziskovalne skupine Kompoziti iz obnovljivih materialov v InnoRenew CoE. Pri projektu se bo ukvarjala z uporabo modificiranih nanodelcev lignina za kompozitne embalaže na biološki osnovi (Modified lignin nanoparticles for composite and bio-based/Cu packaging applications). Tretji uspešen projekt pa se bo ukvarjal z izračunavanje tokov ogljika v gozdno lesni industriji – doseganje maksimalnih potencialov zmanjševanja emisij z lesnimi izdelki v Sloveniji.

Razpis MSCA je sicer namenjen podpori raziskovalcev z različnih področij na vseh stopnjah njihove kariere. Dejavnosti poleg tega podpirajo sodelovanje med industrijskim in akademskim svetom ter spodbujajo raziskovalce k usposabljanju, kar vpliva na njihove boljše zaposlitvene možnosti in na razvoj kariere.

Čestitke!