Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE objavili nov članek o pospeševanju naravnih vremenskih vplivov lesenega podpovršja

Dr. Anna Sandak in dr. Jakub Sandak, raziskovalca iz InnoRenew CoE, sta skupaj s kolegoma Marion Noël iz švicarske Univerze aplikativnih znanosti v Bernu (Bern University of Applied Sciences) in Athanasios Dimitriou iz angleškega centra BioComposites na Univerzi v Bangorju (Bangor University), objavila nov znanstveni članek A Method for Accelerated Natural Weathering of Wood Subsurface and Its Multilevel Characterization (Metoda za pospeševanje naravnih vremenskih vplivov lesenega podpovršja in njena večstopenjska karakterizacija) v reviji Coatings (Premazi).

V članku so predstavili raziskavo, v kateri so razvijali metodo za pospeševanje naravnih vremenskih vplivov, obenem pa tudi metodo za proučevanje molekularne, mikrostrukturne in makrostrukturne degradacije lesa, ki jo povzroča sam postopek.

Coatings je spletna recenzirana revija odprtega dostopa, ki ima faktor vpliva 2.436 in izhaja enkrat mesečno. V njej najdete vsebine o premazih in o inženiringu površinskih lastnosti lesa.