Co-funded by:
Mentored by:

Prvi webinar Zveze Woodrise

Zveza Woodrise (Woodrise Alliance) pripravlja svoj prvi spletni webinar. Naslovili so ga Dinamika struktur – vibracije, ki jih povzročajo vetrovi, potekal pa bo v četrtek, 10. decembra 2020, ob 16. uri.

Na webinarju bo nastopil tudi dr. Iztok Šušteršič, vodja skupine Trajnostna gradnja z obnovljivimi materiali v InnoRenew CoE, in predstavil študijo primera sedemnadstropne zgradbe iz križno vezanih plošč (CLT), meritve, ki so tam potekale, ter primerjavo modelov končnih elementov.

Poleg njega bodo nastopili še trije gosti:

– Pierre Landel s švedskega raziskovalnega inštituta RISE, s predstavitvijo Top acceleration: effects of different building codes and wood building systems on serviceability (Pospeški vrha zgradbe: vpliv različnih gradbenih standardov in sistemov lesene gradnje na kriterij uporabnosti)

– dr. Girma Bitsuamlak iz Univerze v Zahodnem Ontariu (University of Western Ontario), s predstavitvijo Dynamic response of tall mass-timber buildings to wind excitation (Dinamični odziv visokih masivnih lesenih stavb na vzbujanje vetra)

– Samuel Cuerrier Auclair iz inštituta FPInnovations, s predstavitvijo Ambient vibration test (AVT) and monitoring of tall mass-timber buildings for wind induced-vibration (Ambientalno merjenje vibracij ter monitoring visokih masivnih lesenih stavb pri vzbujanju vetra)

Če se webinarja želite udeležiti, pošljite e-sporočilo na naslov: sylvain.gagnon@fpinnovations.ca.