Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Iztok Šušteršič na spletni konferenci Izzivi in priložnosti za panogo – krožne, manjogljične in pametne stavbe

V petek, 6. 11. 2020, je Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo) pripravilo spletno konferenco Izzivi in priložnosti za panogo – krožne, manjogljične in pametne stavbe.

Na konferenci je dr. Iztok Šušteršič, vodja raziskovalne skupine Trajnostna gradnja z obnovljivimi materiali v InnoRenew CoE, predstavil svoj pogled na vlogo večetažnih lesenih stavb v trajnostnem gradbeništvu.

Na konferenci, na kateri so spregovorili še drugi govorniki, so osvetlili celotno vrednostno verigo v gradbeništvu, vlogo krožnega gospodarstva in razogljičenja ter dodano vrednost trajnostne gradnje. Razpravljali so tudi o trenutni situaciji v Sloveniji ter o prihodnji strategiji naše države za konkurenčnost v gradbeništvu, o učinkoviti rabi virov pri gradnji in o gradbenih odpadkih.