Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE obiskali Fakulteto za tehnologijo polimerov

Raziskovalci iz raziskovalne skupine Kompoziti iz obnovljivih materialov – dr. Črtomir Tavzes, dr. Laetitia Marrot, Marica Mikuljan, Jaka Pečnik, dr. Matthew Schwarzkopf in dr. Esakkiammal Sudha Esakkimuthu – so obiskali Fakulteto za tehnologijo polmerov v Slovenj Gradcu.

Predstavnikom fakultete, s katerimi so se srečali, so predstavili raziskave in dejavnosti InnoRenew CoE s posebnim poudarkom na raziskovalnih projektih skupine. Poleg tega so spoznali delovanje in organizacijsko strukturo fakultete ter določili raziskovalne teme, ki so zanimive za obe ustanovi.

Ob koncu sestanka so razpravljali o možnostih za prihodnje sodelovanje, tudi o študijskih izmenjavah.