Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE in slovensko lesarstvo v samem vrhu evropskih prizadevanj v boju proti podnebnim spremembam in za prehod v krožno gospodarstvo

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v svojem prvem govoru o stanju v Evropski uniji na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta opredelila strateško usmeritev, ki je za evropsko in s tem tudi slovensko lesarstvo zelo pomembna. Med drugim je namreč poudarila: »Naše zgradbe ustvarijo 40 odstotkov vseh emisij, zato morajo postati manj potratne, cenejše in bolj trajnostne. Vemo pa, da gradbeništvo lahko iz vira emisij ogljika spremenimo celo v ponor ogljika, če uporabimo naravne gradbene materiale, kot je les, in pametne tehnologije, kot je umetna inteligenca. Želim, da NextGenerationEU požene evropski val prenove in našo Unijo postavi na vodilno mesto v krožnem gospodarstvu.«

V Sloveniji smo septembra 2015 sprejeli Slovensko Strategijo Pametne Specializacije (S4). Med prednostnimi področji S4 je tudi »Zdravo bivalno in delovno okolje«, v okviru tega pa »Pametne zgradbe in dom z lesno verigo«. InnoRenew CoE, takrat še v fazi načrtovanja, je bil v S4 opredeljen kot eden od nosilcev razvoja trajnostne gradnje z lesom oziroma področja »Pametne zgradbe in dom z lesno verigo« – država je v njem prepoznala zmožnost, da spodbudi razvoj trajnostne gradnje v Sloveniji.

Ta cilj je, skupaj z zavezanostjo InnoRenew CoE krožnemu gospodarstvu – inštitut je vodilni partner pri projektu WoodCircus Obzorja 2020 in član slovenskega Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva na področju krožnega gospodarstva – povsem skladen z najnovejšimi prednostnimi smernicami, na katere je opozorila Ursula von der Leyen v svojem govoru.

Delo in rezultati inštituta upravičujejo izkazano zaupanje, saj je v razmeroma kratkem času od začetka svojega delovanja (april 2017) inštitut zaposlil že 65 sodelavcev (od tega 45 vrhunskih raziskovalcev in raziskovalcev na začetku njihove kariere), pridobil več kot 30 novih projektov, objavil 205 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov in pričel graditi nov dom, ki bo, ko bo dokončan, največja lesena stavba v Sloveniji.

Gradbeni kompleks InnoRenew CoE, ki je plod lastnega raziskovalnega in projektantskega dela na inštitutu, bo tudi sam po sebi eksperiment, saj bodo raziskovalci na njem preizkušali nove materiale, iz množice vanj vgrajenih tipal proučevali delovanje in obnašanje velikih lesenih zgradb in razvijali metode za »pametno« upravljanje. Proučevali bodo tudi, kako delovno okolje, ustvarjeno iz lesa in drugih obnovljivih materialov, vpliva na zdravje in dobro počutje zaposlenih.

Dejavnosti raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE podpirajo tudi prizadevanja za pripravo politik (kot je npr. Uredba o zelenem javnem naročanju), ki bodo slovensko in evropsko družbo peljale v inovativno, na znanju in naravnih, obnovljivih virih temelječo družbo, ki spodbuja krožno gospodarstvo in (z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij) pametno skrb za zdravje in dobro počutje ljudi.

Direktorica raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar je ob tem povedala: »Prepričani smo, da bo s tako politiko in mobilizacijo celotnega lesarstva in z njim povezanih gospodarskih panog Slovenija uspešno preporodila lesnopredelovalno industrijo in postala vodilna evropska država na področju trajnostnega gradbeništva in krožnega gospodarstva, s svojim zgledom pa pripomogla k blaženju podnebnih sprememb na svetovni ravni.«