Co-funded by:
Mentored by:

Pisarniško kolesarjenje

Sodobno delovno okolje je povezano s sedenjem. Ljudje preživimo veliko časa v sedentarnem položaju, bodisi v pisarni bodisi med prostim časom. To ima seveda številne negativne posledice, med drugim lahko vpliva tudi na našo utrujenost.

Prav zato raziskovalci InnoRenew CoE iz raziskovalne skupine Človekovo zdravje v grajenem okolju te dni proučujejo vpliv pisarniškega kolesarjenja na telesno držo, delovno učinkovitost in udobje.

Nekaj kratkih period kolesarjenja med pisarniškim delom namreč lahko poveča našo raven energije in ohrani srčno-presnovno zdravje. Raziskovalci v okviru projekta Ergonomsko, prilagodljivo in aktivno pisarniško pohištvo tako ugotavljajo, kateri tip pisarniškega kolesarjenja je boljši z vidika telesne drže, delovne učinkovitosti in udobja.