Co-funded by:
Mentored by:

Ogled akustičnih laboratorijev v Avstriji

V novi stavbi InnoRenew CoE bo poleg laboratorijev za karakterizacijo, za fizikalno testiranje, za raziskovanje zdravja ljudi v grajenem okolju, za kompozite iz obnovljivih materialov, za mikroskopiranje, za visoko zmogljivo računalništvo in za konstrukcije tudi laboratorij za akustiko.

Arhitekta in raziskovalca v InnoRenew CoE Eva Prelovšek Niemelä in Aarne Niemelä sta se skupaj z raziskovalcem dr. Rokom Prislanom, ki je specializiran za akustiko, nedavno udeležila delovnega obiska dveh avstrijskih laboratorijev. Najprej so se sestali s predstavniki podjetja Akustik Center Austria. Ti so jim predstavili način gradnje akustičnega laboratorija in raznovrstno opremo za izvajanje meritev, ki jih imajo v svojem laboratoriju. Sledil je sestanek s predstavniki dunajskega Inštituta za tehnologijo TGM in ogled njihovih prostorov. Predstavniki inštituta so se z raziskovalci InnoRenew CoE pogovarjali o svojih izkušnjah iz prakse in jih tako navdihnili z novimi idejami.

V akustičnem laboratoriju InnoRenew CoE bodo izvajali predvsem raziskave akustičnih lastnosti materialov in struktur ter preizkuse, namenjene raziskovanju zdravja v grajenem okolju, zaradi česar na inštitutu načrtujejo postavitev gluhe sobe in odmevnice. Poleg tega bodo izvajali tudi meritve izolativnosti gradbenih konstrukcij tako na terenu (v obstoječih objektih) kot v laboratoriju, in sicer sami ali v sodelovanju z drugimi ustanovami, kot sta omenjena avstrijska laboratorija. Za nadaljnje dejavnosti pri gradnji akustičnega laboratorija InnoRenew CoE in za načrtovanje raziskovalnih dejavnosti na področju akustike je bil ogled avstrijskih laboratorijev zato zelo pomemben.

Laboratorij v Avstriji. Foto: Eva Prelovšek Niemelä