Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE na sejmu Dom

V okviru sejma Dom je 5. marca 2020 v Ljubljani potekal 8. razvojni dan gozdno-lesnega sektorja, na katerem so udeleženci predstavili različne projekte, načrte in vizije, potekal pa je tudi posvet in razprava. Dogodka so se udeležili predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter številni strokovnjaki s področja lesarstva, med katerimi je bil tudi raziskovalec iz InnoRenew CoE dr. Črtomir Tavzes.

Direktor Direktorata za lesarstvo Danilo Anton Ranc je v svojem uvodnem govoru poudaril, da je trend rasti lesne industrije rezultat sodelovanja in dela več deležnikov s področja lesarstva. Sicer pa so se vsi udeleženci posveta strinjali, da je slovenska lesna industrija strateškega pomena za državo, da je trenutno ta industrija v porastu in da nam les ponuja številne priložnosti za znižanje emisij in za pozitivno vplivanje na podnebne spremembe.

Dr. Tavzes je na posvetu predstavil vizijo krovne evropske organizacije Evropska gozdno-lesna tehnološka platforma (FTP – Forest-based Sector Technology Platform) do leta 2040, pri kateri si prizadevajo za prehod v krožno gospodarstvo in za večjo uporabo obnovljivih materialov ter uveljavitev koncepta »nič odpadkov« (zero waste).

Dr. Črtomir Tavzes na posvetu. Foto: Marica Mikuljan

Naslednji dan, 6. marca 2020, je na sejmu potekal tudi nacionalni strokovni posvet Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi, na katerem so se posvetili tematiki prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo. Na posvetu je sodelovala tudi direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar, ki se je v svoji predstavitvi dotaknila teme povezovanja raziskovalne sfere in gospodarstva in to predstavila na primeru raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE.