Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE v Švici

Desetega in enajstega februarja 2020 so bili raziskovalci InnoRenew CoE (dr. Andreja Kutnar, dr. Iztok Šušteršič, dr. Anna Sandak, dr. Jakub Sandak, dr. Michael Mrissa, dr. Rok Prislan in Aarne Niemelä) v Švici, kjer so obiskali laboratorij za znanost o materialih in tehnologijo EMPA (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology) in švicarski inštitut za tehnologijo ETH Zürich (Swiss Federal Institute of Technology in Zürich).

Prvi dan so se sestali s profesorjem Ingom Burgertom in obiskali stavbo NEST (Next Evolution in Sustainable Building Technologies), ki je nekakšen raziskovalno-inovacijski model zgradbe, saj se na njej, v resničnih pogojih, preizkušajo nove tehnologije, materiali in sistemi.

Naslednji dan je dr. Claude Leyder predstavila Inštitut za projektiranje konstrukcij IBK (Institute of Structural Engineering – IBK) in hišo naravnih virov (House of Natural Resources HoNR). Stavba inštituta je pilotna, zgrajena iz inovativnih lesenih elementov, vključno z lesenimi okenskimi okvirji in hibridnimi leseno-betonskimi tlemi iz bukovega lesa. Te elemente s pomočjo vgrajenih senzorjev tudi spremljajo in pridobljene podatke primerjajo s subjektivnimi podatki uporabnikov stavbe, saj ta služi tudi kot laboratorij in pisarna za raziskovalce iz ETH. Sistem za merjenje in spremljanje podatkov deluje že več let.

Podobne raziskave bodo izvedene tudi v novi stavbi InnoRenew CoE, zato sta bila obisk in razprava še posebej koristna.

Obisk se je zaključil z ogledom laboratorija Znanost o lesenih materialih, kjer deluje ekipa pod mentorstvom profesorja Inga Burgerta, ki deluje predvsem na področju biomimetične in kemične modifikacije lesa in lesnih materialov.