Co-funded by:
Mentored by:

Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti

Danes, 11. februarja, praznujemo mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. S tem dnevom želi generalna skupščina Združenih narodov spodbuditi ženske in dekleta, da se odločijo za poklicno pot v znanosti, in promovirati udeležbo v znanosti ter enakopravne možnosti v njej in pri dostopanju do nje.

V InnoRenew CoE, kjer so prepričani, da so tudi vprašanja, kakršne zastavlja tema spolne (ne)enakopravnosti, pomembna za vse ustanove, skrbijo za vključenost v znanost in enakost v njej s prijetnim, pravičnim in raznovrstnim delovnim okoljem.

V mednarodni in raznoliki ekipi zaposlenih v InnoRenew CoE je 48 odstotkov žensk. A statistični podatki in kadrovanje so samo del zgodbe. Prav zato so na inštitutu organizirali celodnevno delavnico za vse zaposlene, kjer so razpravljali o vprašanjih, povezanih predvsem z neenakopravnostjo med spoloma na področju raziskav in inovacij. Zaposleni so odkrili nove plati te problematike, prišli pa so tudi do ugotovitev, kako ta vidik vključiti v raziskovalne projekte, da bi bili ti še uspešnejši in bi prinesli odlične rezultate.

InnoRenew CoE je poleg tega tudi član Skupine za vzpostavljanje alternativnih infrastruktur za enakost spolov v akademskih ustanovah – Alt+G, ki je nastala v okviru projekta ACT. Skupina, ki druži raziskovalne inštitute in univerze v Sloveniji, želi sprožiti spremembe v svojih ustanovah glede omenjene  problematike. Trenutno se ukvarja s tem, da bi v različnih novonastalih centrih odličnosti, financiranih v okviru programa Obzorje 2020, učinkoviteje obravnavali temo enakosti med spoloma in druga pomembna vprašanja odgovornega raziskovanja in inovacij (RRI).