Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE zavezan k načelom trajnostnega razvoja

Državni zbor Republike Slovenije je že leta 2009 sprejel Deklaracijo o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb (DeONSPPS), s katero določa splošna stališča naše države na področju boja proti podnebnim spremembam. Slovenija se je s tem zavezala k načelom trajnostnega razvoja, kar predstavlja zavezo sedanjih generacij, da izboljšajo možnosti prihodnjih generacij. To zavezo Slovenija uresničuje s trajnostnim upravljanjem z naravnimi viri, med katere sodijo tudi gozdovi.

Gozdovi poraščajo skoraj 60 % površine Slovenije, kar nas uvršča na tretje mesto v Evropi po gozdnatosti. S sajenjem dreves lahko pozitivno vplivamo na podnebne spremembe in na zmanjševanje koncentracij CO2 v zraku ter uravnavanje neodstranljivega ogljika – emisij, ki jih povzroča človekovo delovanje.

Prav zato so se na InnoRenew CoE odločili za akcijo oziroma za podpis pisma o nameri posaditve 3000 hrastovih dreves. Pri tej akciji se jim je pridružila tudi Občina Izola, ki je zagotovila površine za umestitev novih dreves, Zavod za gozdove je zagotovil strokovno pomoč, javno podjetje Komunala Izola pa tehnično pomoč. Namero so podprli tudi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, saj se zavedajo pomembnosti skrbi za okolje in blaženja podnebnih sprememb za trajnostni razvoj družbe.

Nova zgradba raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE bo največja lesena zgradba v Sloveniji. Vanjo bodo vgradili kar 870 m3 lesa, kar je približno prostornina 160 odraslih hrastov, takih, kakršne so v okviru akcije posadili na različnih lokacijah v Izoli. V slovenskih gozdovih, s katerimi se trajnostno gospodari, v enem letu zraste toliko dreves, da bi lahko zgradili še skoraj 3000 takih stavb. V lesu, ki bo vgrajen v nov kompleks inštituta, bo uskladiščenih 1456 ton CO2, po izteku življenjske dobe stavbe pa ga bo mogoče predelati (z malo energije) v nove izdelke in ga ponovno uporabiti.. V ta les vezani ogljikov dioksid bo tako »zaprt« v izdelkih in v atmosfero, kjer povzroča globalno segrevanje, ne bo prišel še desetletja, morda celo stoletja.

Tri tisoč hrastovih sadik, posajenih v Izoli, bo v pričakovanih 200 letih svojega življenja in rasti priraslo 1450 m3 lesa in vanj vezalo 2647 ton CO2. Tako bo ogljični odtis stavbnega kompleksa raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE dodatno negativen.

Več o dogodku in slavnostnem podpisu pisma o nameri zasaditve 3000 dreves na območju občine Izola preberite v članku Posadili bodo 3000 hrastov puhovcev, objavljenem v časopisu Primorske novice.