Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE in zaveza trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri

V sredo, 12. 2. 2020, je InnoRenew CoE skupaj z Občino Izola, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom za gozdove Slovenije in javnim podjetjem Komunala Izola podpisal pismo o nameri posaditve 3000 dreves in se s tem še bolj zavezal načelom trajnostnega razvoja in trajnostnega upravljanja z naravnimi viri.

Z začetkom gradnje stavbnega kompleksa InnoRenew CoE se je za inštitut in za slovensko lesarstvo začelo novo poglavje. Stavba, ki bo največja lesena zgradba v Sloveniji, je simbol in model tega, kar v inštitutu delajo, je raziskovalni projekt sama po sebi in je prostor za preizkušanje inovativnih materialov, izdelkov in rešitev.

Na novinarski konferenci, ki je potekala ob slavnostnem podpisu zaveze, je direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar poudarila, da je načrtovani stavbni kompleks inštituta popoln primer modernega objekta z visoko tehnološko zahtevnostjo, hkrati pa tudi nizkoogljičen objekt, zasnovan v duhu krožnega gospodarstva.

»Zavedamo se, da se bo za gradnjo objekta porabilo 870 m3 lesa, in vemo tudi, da bo v slovenskih gozdovih, s katerimi se trajnostno gospodari, v enem letu zraslo toliko dreves, da bi lahko zgradili še skoraj 3000 takih stavb,« je še dodala dr. Kutnarjeva.

Novinarska konferenca – Zlatko Ficko, direktor Zavoda za gozdove Slovenije, dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Danilo Markočič, župan Občine Izola, izr. prof. dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, Denis Bele, direktor Komunale Izola in Martina Miklavčič Šumanski, Občina Izola. Foto: Alen Ježovnik

Ves les, ki bo vgrajen v stavbo inštituta, bo po izteku njene življenjske dobe mogoče predelati v nove izdelke in ponovno uporabiti. V ta les vezani ogljikov dioksid bo tako »zaprt« (900 ton CO2) v izdelke in ne bo v atmosferi, kjer povzroča številne probleme, kot je tudi globalno segrevanje.

Pomemben simbolni korak h krožnemu gospodarstvu in ponovni vezavi ogljikovega dioksida v les je bil narejen prav danes, ko so v izolskih Livadah posadili 12 hrastovih sadik. Skupno pa bodo na različnih območjih Izole posadili 3000 hrastovih sadik, ki bodo v pričakovanih 200 letih svojega življenja in rasti prirasle 1450 mlesa in vanj vezale 1600 ton CO2. Tako bo ogljični odtis stavbe InnoRenew CoE negativen, vanjo vgrajeni material pa bodo lahko uporabljale še generacije zanamcev.

Foto: Alen Ježovnik

Pogozdovanje je pomemben izziv, s katerim se danes soočamo, in veliko prispeva k trajnostnemu razvoju družbe. Prav zato so na inštitutu zelo veseli sodelovanja z Občino Izola in ostalimi parterji, ki jim je med drugim omogočilo, da so lahko na tak način tudi obeležili svojo 3. obletnico obstoja.