Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE praznuje tretjo obletnico

Danes, 15. februarja 2020, InnoRenew CoE praznuje svojo tretjo obletnico. Jubilej so na inštitutu med drugim obeležili z izdajo letnega poročila, ki ob zbranih podatkih o lanskih dosežkih in rezultatih inštituta še posebej osvetljuje mednarodne dejavnosti v InnoRenew CoE.

V letu 2019 se je ekipi InnoRenew CoE pridružilo 12 novih zaposlencev – skupno ima inštitut tako trenutno 58 zaposlenih. Enainpetdeset odstotkov vseh zaposlenih je tujcev, ki prihajajo iz 15 držav – iz Belgije, Bosne in Hercegovine, Brazilije, Češke, Finske, Francije, Hrvaške, Indije, Italije, Madžarske, Norveške, Poljske, Švedske, Tajske in ZDA.

V lanskem letu je InnoRenew CoE organiziral 24 dogodkov, med katerimi je tudi prva mednarodna konferenca InnoRenew CoE »Les – zdrava prihodnost za trajnostne zgradbe«. Cilj letne mednarodne konference je, da postane dobro prepoznaven dogodek, ki privablja udeležence s celega sveta. Naslednja mednarodna konferenca InnoRenew CoE bo pod naslovom »Z obnovljivimi materiali do trajnostnih in zdravih zgradb« v Kopru potekala 27. marca 2020.

Raziskovalci in drugo osebje so v preteklem letu sodelovali na 58 mednarodnih konferencah, 21 izobraževanjih in 36 sestankih. Osem zaposlenih v InnoRenew CoE je opravilo raziskovalne obiske v tujini – štiri kratkoročne znanstvene obiske, dve šolanji, namenjeni usposabljanju, in dve izmenjavi Erasmus+. Inštitut je ostal dejaven pri številnih mednarodnih združenjih, tako kot tudi posamezni zaposleni, ki so člani 13 akcij COST in 44 nacionalnih in mednarodnih organizacij. V letu 2019 je InnoRenew CoE gostil 155 tujih obiskovalcev iz 30 različnih držav, 19 obiskovalcev pa je ostalo na inštitutu daljši čas.

Raziskovalci so oddali več kot 40 projektnih prijav, ki so InnoRenew CoE prinesle skoraj štiri milijone evrov sredstev. Dejavni so bili tudi pri pripravljanju znanstvenih objav, saj so poleg znanstvene monografije Bio-based Building Skin (Stavbni ovoji iz materialov biotskega izvora), objavljene pri SpringerOpen, v letu 2019 prispevali 199 enot na področju znanstvenega komuniciranja.

Ustanovili so odprtodostopno recenzirano revijo Interdisciplinary Perspectives on the Built Environment (Interdisciplinarni vidiki grajenega okolja), v kateri bodo objavljene visokokakovostne raziskave na stičišču trajnostnosti, zdravja in grajenega okolja.

Več o vseh dosežkih in dogajanju v zadnjem letu si lahko preberete v Letnem poročilu 2019, dostopnem na spletni strani innorenew.eu.

InnoRenew CoE takšnih uspehov ne bi mogel doseči brez pomoči projektnih partnerjev – Univerze na Primorskem, inštituta Fraunhofer WKIZavoda za gradbeništvo SlovenijeZavoda za varstvo kulturne dediščine SlovenijeUniverze v MariboruInštituta za celulozo in papirZavoda eOblakNacionalnega inštituta za javno zdravje ter Regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane regije –, in zato se jim ob tej priložnosti zahvaljuje za vso podporo in pomoč.