Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Michael Burnard na sestanku akcije COST

Namestnik direktorice InnoRenew CoE dr. Michael Burnard se je nedavno udeležil sestanka upravnega odbora akcije COST CA16114 – Ponovni premislek o trajnostnem razvoju regenerativnega gospodarstva (REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy – RESTORE), ki je potekal v Limassolu na Cipru.

Na sestanku so razpravljali o delu četrte in pete delovne skupine ter o organizaciji prihajajoče zaključne konference RESTORE.

Cilj omenjene akcije COST je, kot piše na njeni spletni strani, vplivati na spremembo paradigme pri novih in obstoječih zgradbah v smeri restorativne trajnostnosti. Trajnostna gradnja je namreč ključnega pomena za našo prihodnost in za reševanje problematike podnebnih sprememb.