Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Matthew Schwarzkopf obiskal tuje univerze

V preteklih tednih je raziskovalec v InnoRenew CoE dr. Matthew Schwarzkopf predaval na  številnih mednarodnih univerzah.

Enajstega februarja 2020 je obiskal Fakulteto za gradbeništvo Univerze na Reki (Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci). Poleg predavanja na fakulteti je imel tudi sestanek z raziskovalci, ki so mu razkazali svoje laboratorije in predstavili trenutne raziskovalne projekte. Razpravljali so o temah in raziskavah, ki so zanimive za obe ustanovi.

Nekaj dni pozneje je obiskal avstrijski Kolidž za tehnologijo lesa v Kuchlu (Kuchl College of Wood Technology), kjer je imel dve predavanji za doktorske študente. Tamkajšnje raziskovalce so zanimali nekateri raziskovalni projekti InnoRenew CoE, predvsem pa projekt Pro-Enrich.

Z gostujočimi predavanji je nadaljeval v Nemčiji. Najprej se je ustavil na Visoki šoli za trajnostni razvoj v Eberswaldu (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde – HNEE), kjer je predstavil delo in raziskovalne dejavnosti InnoRenew CoE. Nato pa je predaval še na Tehniški univerzi v Braunschweigu (Technische Universität Braunschweig) in obiskal enega izmed ustanoviteljev InnoRenew CoE, nemški inštitut Fraunhofer WKI.