Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Igor Gavrić obiskal Univerzo v Trentu

Dr. Igor Gavrić, raziskovalec v InnoRenew CoE, je konec januarja 2020 obiskal Fakulteto za gradbeništvo, okoljsko inženirstvo in strojništvo (Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica) Univerze v Trentu v Italiji, kjer se je kot vabljeni predavatelj udeležil doktorskega tečaja Različni pristopi za raziskovanje potresnega obnašanja lesenih konstrukcij (Multiple approaches to the investigation of the seismic behaviour of timber structures).

Na doktorskem tečaju so bili številni doktorski študentje in podoktorski raziskovalci z Univerze v Trentu ter z ostalih italijanskih univerz. Dr. Gavrić je svoje štiriurno predavanje izvedel v dveh delih, v prvem se je posvetil tematiki eksperimentalnega raziskovanja povezav, sklopov in zgradb iz križno lepljenih lesenih plošč CLT, v drugem pa analitičnim in numeričnim analizam za potresno načrtovanje zgradb iz CLT na podlagi eksperimentalnih preizkusov.

Poleg Fakultete za gradbeništvo, okoljsko inženirstvo in strojništvo je obiskal še raziskovalni inštitut CNR-IVALSA, kjer so mu raziskovalci predstavili svoje tekoče raziskovalne projekte in eksperimentalne teste, pogovarjali pa so se tudi o skupni pripravi znanstvenega članka.

Dr. Igor Gavrić se je sestal tudi z lastnikom projektantskega podjetja Holzpak dr. Ermannom Aclerjem in se z njim pogovarjal o delovanju podjetja, o mednarodni vpetosti ter o možnostih za prihodnje sodelovanje.