Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE zaščitil svoje ime in logotip

InnoRenew CoE je na Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) predložil vlogo za registracijo in zaščito svojega imena in logotipa na ravni Evropske unije. Urad, ki je pristojen za uveljavljanje pravic na področju znakov evropske unije in za preverjanje kršitev pravic intelektualne lastnine, je nato novembra 2019 izdal dva certifikata, s katerima je InnoRenew CoE registriral dve znamki Evropske unije, in sicer svoje ime »InnoRenew CoE« in svoj logotip.

Pridobljena certifikata zajemata tri razrede blaga oziroma storitev, in sicer znanstvene in tehnološke storitve, izobraževanje ter poslovne dejavnosti.

Z zaščito svojega imena in logotipa je InnoRenew CoE zaščitil svojo intelektualno lastnino in pridobil izključno pravico do njune uporabe za označevanje svojih aktivnosti in storitev.