Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil sestanek projektnih partnerjev

V ponedeljek, 13. januarja 2020, je InnoRenew CoE v Kopru gostil prvi letošnji sestanek projektnih partnerjev.

Glavni namen sestanka je bila razprava o šestem delovnem sklopu, ki vključuje osem zagonskih projektov – Materiali za energijsko učinkovitost stavb; Napredni materiali za ohranjanje kulturne dediščine; Oživljanje tradicionalne industrije: model odprtega inoviranja v slovenskem pohištvenem sektorju; Ergonomsko, prilagodljivo in aktivno pisarniško pohištvo; Inovativni vezni členi za stavbe CLT; Informacijsko modeliranje stavb; Ocena ekotoksičnosti izpustov pri požarih ter Razvoj vlaknenih plošč brez  formaldehida.

Dr. Nejc Šarabon. Foto: Amy Simmons

Vsi projektni partnerji so predstavili svoje zagonske projekte in pri tem poudarili predvsem uporabljene raziskovalne metode, pridobljene rezultate ter načrte za naslednje raziskovalne dejavnosti, s katerimi bodo nadgrajevali projekte. Direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar je nato opomnila še na prihajajoči rok za oddajo poročil, ki jih morajo za šesti delovni sklop pripraviti vsi partnerji.

Sestanek se je zaključil z generalno skupščino in povzetkom aktivnosti v vseh delovnih sklopih projekta.