Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE v Budimpešti

Dr. Miklós Krész, vodja raziskovalne skupine za informacijsko in računalniško tehnologijo v InnoRenew CoE, in dr. Balázs Dávid, raziskovalec v InnoRenew CoE, sta konec novembra 2019 obiskala Inštitut za računalništvo in nadzor (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet – SZTAKI) v Budimpešti.

Z raziskovalci, s katerimi sta se srečala na inštitutu, sta se pogovarjala o skupnem raziskovalnem projektu Optimizacija trajnostnih oskrbovalnih verig, ki pri optimizaciji trajnostnih verig posebej upošteva okoljske vplive in stroške energije.

Madžarski kolegi so jima ob tej priložnosti predstavili tudi kompleksen sistem za proizvodnjo in logistiko SmartFactory, ki so ga razvili v Raziskovalnem laboratoriju za gradbeniško in managersko inteligenco na inštitutu SZTAKI.