Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Ana Slavec bo vodila delavnico o upravljanju raziskovalnih podatkov

Dr. Ana Slavec, Amasadorka Združenja za raziskovalne podakte (RDA) za področje tehnike/obnovljivih materialov in svetovalka za statistiko v InnoRenew CoE, bo v četrtek, 9. januarja 2020, od 10.00 do 16.00 ure vodila delavnico o upravljanju raziskovalnih podatkov o obnovljivih materialih in produktih.

Namen delavnice je raziskovalce seznaniti s ključnimi koncepti pri upravljanju raziskovalnih podatkov in jih naučiti odgovornega deljenja podatkov v skladu z načeli FAIR. Udeleženci se bodo spoznali tudi z najboljšim praksami uporabe preglednic za upravljanje podatkov. S seboj morajo prinesti svoj prenosni računalnik, saj bodo v praktičnem delu delavnice v skupinah pisali načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki ali pripravljali svoje podatke za predložitev v repozitorij. Vsebina je primerna za raziskovalce z vseh področij, in ne le za raziskovalce, ki delajo s podatki o obnovljivih materialih in izdelkih. Podroben dnevni red ter opis delavnice in izvajalke najdete tukaj.

Delavnico soorganizira InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja in bo potekala na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Prosimo, da se registrirate najkasneje do ponedeljka, 6. januarja 2020, z izpolnitvijo obrazca na povezavi https://www.1ka.si/rdm.