Co-funded by:
Mentored by:

Generalna skupščina projekta Pro-Enrich v Kopru

InnoRenew CoE je eden izmed partnerjev v projektu Pro-Enrich, ki je nastal v okviru javno-zasebnega partnerstva biotehnoloških industrijskih panog BBI JU (The Bio-Based Industries Joint Undertaking). Projekt si prizadeva za razvoj integriranega trajnostnega postopka v biorafinerijah, s katerim je možno vrsto kmetijskih ostankov predelati v proteinske in bioaktivne izdelke visoke vrednosti in široke uporabe.

Na generalni skupščini, ki je potekala v Kopru med 18. in 20. novembrom 2019, so se srečali vsi projektni partnerji, InnoRenew CoE pa je ob tej priložnosti organiziral tudi posebno delavnico.

Na dvodnevnem sestanku so partnerji razpravljali o svojem napredku pri delu na projektu in se osredotočili predvsem na razvoj izdelkov za končne uporabnike. V okviru generalne skupščine je bil organiziran tudi obisk lokalnega obrata pridelave oljčnega olja Oljarne Krožera Franka Marzi ter obisk laboratorijev InnoRenew CoE. Tretji dan je bil namenjen posebni delavnici o uporabi biomase v Evropi, kjer so udeleženci raziskovali to temo in predstavili svoje izkušnje z uporabo lokalnih surovin iz biomase, razvojem izdelkov in najboljšimi praksami za prihodnje delo.