Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil sestanek projektnih partnerjev

Včeraj, 3. septembra 2019, je InnoRenew CoE v Kopru organiziral sestanek projektnih partnerjev. V prostorih Univerze na Primorskem so se zbrali predstavniki vseh desetih projektnih partnerjev in razpravljali o razvoju in delu osmih zagonskih projektov.

Sestanek projektnih partnerjev se je začel z uvodnim pozdravom direktorice in vodje projekta InnoRenew dr. Andreje Kutnar, ki je podala splošen pregled dela in aktivnosti projekta ter natančneje predstavila vse delovne sklope. Poudarila je, da delo pri projektu poteka skladno z načrtovanimi aktivnostmi, in posebej opozorila na uspešen razvoj raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE.

»Eden izmed kazalnikov uspešnosti projekta in inštituta InnoRenew CoE je zagotovo dejstvo, da smo v prvih dveh letih in pol oddali že 120 projektnih prijav na nacionalne in mednarodne razpise, kjer je naša uspešnost v povprečju kar 30-odstotna.  Izpostavimo pa lahko tudi našo mednarodno prepoznavnost. Do danes smo gostili že 225 raziskovalcev s celega sveta. Ta teden sta na primer k nam prišli raziskovalki z Nove Zelandije in iz Avstralije.«

Nato se je sestanek nadaljeval z razpravo o delu pri projektih konzorcija, katerih ključni cilj je vzpostaviti trajno sodelovanje projektnih partnerjev in novega inštituta InnoRenew CoE tudi po poteku projekta. Raziskovalna področja, kjer se gradijo dolgoročna sodelovanja, so: materiali za energijsko učinkovitost stavb; napredni materiali za ohranjanje kulturne dediščine; oživljanje tradicionalne industrije: model odprtega inoviranja v slovenskem pohištvenem sektorju; ergonomsko, prilagodljivo in aktivno pisarniško pohištvo; inovativni vezni členi za stavbe CLT; informacijsko modeliranje stavb; ocena ekotoksičnosti izpustov pri požarih ter razvoj vlaknenih plošč brez  formaldehida.

Dr. Silvo Hribernik z Univerze v Mariboru, ki je vključen v zagonski projekt Razvoj vlaknenih plošč brez  formaldehida, je dejal: »Izvajamo raziskave o oblikovanju novih naravnih lepil, ki se uporabljajo za inženirske lesne proizvode, kot so vlaknene plošče. Osredotočamo se na lignin kot na surovino, ki ima velik potencial, da se preoblikuje v dragocen izdelek, ki bi lahko nadomestil škodljiva sredstva za utrjevanje, narejena na osnovi formaldehida. Pri projektu sodeluje interdisciplinarna skupina partnerjev InnoRenew, ki združuje strokovno znanje s področij znanosti o materialih, gradbeništva in zahtev v sodobnem gradbenem sektorju kot tudi vidike zdravja in dobrega počutja v grajenem okolju.«

Sestanek projektnih partnerjev se je zaključil z razpravo o prihodnjih aktivnostih in ogledom laboratorijev Univerze na Primorskem in inštituta InnoRenew CoE.

Na sestanku so bili prisotni predstavniki vseh projektnih partnerjev – InnoRenew CoE, Univerze na PrimorskemFraunhofer WKIUniverze v MariboruInštituta za celulozo in papirZavoda za varstvo kulturne dediščine SlovenijeZavoda za gradbeništvo Slovenijezavoda e-OblakNacionalnega inštituta za javno zdravje in Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.