Co-funded by:
Mentored by:

Evropski dnevi raziskav in inovacij 2019

Prejšnji teden so v Bruslju potekali Evropski dnevi raziskav in inovacij 2019. Evropska komisija si kot organizatorka vsako leto prizadeva, da bi prireditev povezala različne deležnike in spodbudila razprave in sodelovanja v evropskem raziskovalnem in inovacijskem prostoru.

Direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar in vodja raziskovalne skupine Trajnostna gradnja z obnovljivimi materiali dr. Iztok Šušteršič sta na dogodku sodelovala pri skupni razpravi, na kateri so poskusili opredeliti izzive in postaviti cilje za prihodnji razvoj grajenega okolja, ob tem pa opredeliti tudi družbene izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Srečala sta se tudi z oblikovalci politik, s katerimi sta razpravljala o potrebah po nadaljnjem delovanju v državah, ki so upravičene do ukrepov za širitev sodelovanja (widening countries), in se udeležila dogodka, na katerem so razglasili zmagovalce novih projektov programa Teaming, ki bodo ustanovili svoje centre odličnosti.

Organizatorji so pripravili tudi vasico Horizon (Horizon Village) z 21 informacijskimi centri oziroma hišami – v vsaki od njih so obravnavali posebno tematiko. Dr. Andreja Kutnar in dr. Iztok Šušteršič sta obiskala različne tematske domove, kjer sta razpravljala z oblikovalci politik. V okviru dogodka je potekala še razstava Znanost je čudovita!, na kateri so predstavili, kako znanost vpliva na naš vsakdan.