Co-funded by:
Mentored by:

Erwin M. Schau na 9. Mednarodni konferenci o upravljanju življenjskega cikla

Konference o upravljanju življenjskega cikla (Life Cycle Management – LCM) se posvečajo temam, povezanim z okoljem, gospodarstvom in družbeno trajnostnostjo. Letos je med 1. in 4. septembrom v Poznanju na Poljskem potekala že 9. konferenca o upravljanju življenjskega cikla.

Rdeča nit letošnje konference so bili trenutni izzivi in možnosti za prehod k trajnostnemu upravljanju življenjskega cikla. Raziskovalec v InnoRenew CoE dr. Erwin M. Schau se je udeležil konference in v sklopu, Trajnostnost v gradbeništvu predstavil cilje, rezultate ter delo pri raziskavi, pri kateri sodeluje skupaj z drugimi raziskovalci iz InnoRenew CoE. Pri delu se posvečajo predvsem razvoju merila za ocenjevanje življenjskega cikla lesenih zgradb (enostanovanjskih družinskih hiš) v Evropi.

Poleg glavnega programa konference so organizatorji pripravili tudi dva spremljajoča dogodka. Prvi je bil namenjen predstavitvi podatkovne baze EcoInvent, drugi pa delavnici o uporabi programa SimaPro za okoljski odtis.