Co-funded by:
Mentored by:

Pro-Enrich: od odpadkov do virov

Pri predelavi sadja in zelenjave v kmetijske proizvode – oljk v olje, pomaranč v sok, paradižnikov v omako – nastaja velika količina kmetijskih ostankov ali tropin, ki se jih obravnava kot odpadke. Za proizvajalce je odlaganje teh odpadkov vse bolj onesnaževalno, drago in problematično.

 

V želji, da bi izkoristili tisto, kar bi se sicer zavrglo, Evropska unija namenja sredstva za podporo raziskovalcem, ki iščejo ustvarjalne načine uporabe kmetijskih odpadkov in tako pomagajo proizvajalcem pretvoriti stroške v prihodke.

 

Dr. Matthew Schwarzkopf od leta 2018 v okviru InnoRenew CoE vodi raziskovalno delo pri projektu Pro-Enrich, ki ga financira EU, namenjen pa je razvoju biopredelovalnih tehnologij, s katerimi bi kmetijske odpadke lahko uporabili za biološko proizvodnjo beljakovin in fenolnih spojin. Te bi nadomestile spojine, pridobljene na osnovi nafte, kakršne se trenutno uporabljajo v industrijski proizvodnji hrane, kozmetike in drugih izdelkov široke potrošnje.

 

Dr. Schwarzkopf si je med raziskovalnim delom utrgal nekaj časa za pogovor o projektu Pro-Enrich, o njegovih ciljih in vplivu, ki ga lahko ima tovrsten projekt glede na preusmerjanje linearnega gospodarstva v krožno gospodarstvo.

 

Ko govorimo o odpadkih: zakaj je pomembno, da naredimo nekaj koristnega iz njih, še posebej iz organskih odpadkov, za katere mnogi menijo, da jih je mogoče kompostirati ali reciklirati?

 

Odpadni materiali, ki nastajajo pri naših industrijskih procesih, lahko okolje obremenjujejo zaradi strupenosti in onesnaževanja. Poleg tega so postopki za njihovo obdelavo in odlaganje tudi dragi. S tega vidika so to resnično odpadki.

 

Če pa lahko iz odpadnega materiala naredimo nekaj vrednega, ta v resnici ni več odpadek, temveč še en izdelek, ki prihaja iz industrijskega obrata. V okviru projekta Pro-Enrich delamo prav to, da iz stranskih proizvodov primarnega proizvoda pridobivamo dragocene spojine.

 

pro-enrich project transforms agricultural residue

Foto: Matthew Schwarzkopf

 

Opišite delo InnoRenew CoE v okviru projekta Pro-Enrich in kako njegovi raziskovalci pomagajo razvijati proizvode s koristnimi spojinami iz kmetijskih odpadkov.

 

Partnerji projekta Pro-Enrich predelujejo kmetijske surovine in izolirajo ciljne spojine tako na laboratorijski kot pilotni ravni. Za optimizacijo postopka in povečanje proizvodnje uporabljajo različne predobdelave, tehnike obdelave in encime. InnoRenew CoE je odgovoren za opredeljevanje izidov teh prizadevanj.

 

Na primer, oljčne tropine se predelajo z novo tehniko razgradnje z encimi in nastane izolat fenolnih spojin, ki je lahko uporaben za komercialne izdelke. InnoRenew CoE je zadolžen, da razišče, katere vrste fenolnih spojin so prisotne in v kakšnih količinah ter kako učinkovita je bila tehnika obdelave v primerjavi s prejšnjimi poskusi. To nam pove, ali je postopek primeren in ali je surovina dober vir fenolnih spojin za ekstrakcijo.

 

pro-enrich project transforms agricultural residue

Foto: Matthew Schwarzkopf

 

Potem ko so primerni postopki določeni in spojine ekstrahirane, kakšne koristi prinašajo proizvajalcem in kakšna je njihova potencialna uporaba?

 

Ekstrahirane spojine, kot so fenolne spojine, bodo proizvajalcem, ki imajo kmetijske ostanke, dodatno vrednost prinesle  z izolacijo dragocenih spojin, ki so bile prej pomešane z odpadnimi snovmi in sicer neuporabne. Ko so metode obdelave optimizirane in spojine ekstrahirane v uporabni obliki, jih je mogoče prodati kot komercialni izdelek.

 

V okviru konzorcija Pro-Enrich sodelujejo tudi industrijski partnerji, katerih podjetja proizvajajo hrano, kozmetiko, lepila, hrano za domače živali in drugo potrošno blago. Ta podjetja se zanimajo za iskanje alternativnih virov za komercialne spojine, ki so iz evropskih obnovljivih virov in se uporabljajo pri izdelavi njihovih izdelkov, kot so beljakovine in antioksidanti.

 

pro-enrich project transforms agricultural residue

Foto: Matthew Schwarzkopf

 

Kakšen je pomen projekta Pro-Enrich zaInnoRenew CoE in Slovenijo?

 

Projekt Pro-Enrich se financira s pomočjo Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Bio-based Industries Joint Undertaking), ki sklepa partnerstva med industrijo in raziskovalnimi organizacijami, kot je InnoRenew CoE. Ta vrsta partnerstva zagotavlja, da so raziskave, ki jih izvaja InnoRenew CoE, uporabne in lahko podpirajo evropsko gospodarstvo, vključno s slovenskimi podjetji, kot je istrska oljarna Franke Marzi, ki je partnerica pri projektu  Pro-Enrich.

 

Kako pomembno je pri takem projektu sodelovanje z obsežno mednarodno skupino?

                                                                                                                                   

Sodelovanje z mednarodno skupino, kot je konzorcij projekta Pro-Enrich, je bila zame odlična izkušnja. Prevzelo me je spoznanje, kako druge države in njihovi industrijski partnerji uporabljajo tehnologijo, ki je morda podobna naši, vendar jo uporabljajo na povsem drugačen način. To prinaša sveže ideje in znanje, ki podpirajo projekt Pro-Enrich, poleg tega pa tudi druge raziskave.

 

pro-enrich project transforms agricultural residue

Foto: Matthew Schwarzkopf

 

Projekt Pro-Enrich, ki ga financira Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase – javno-zasebno partnerstvo med EU in Konzorcijem industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase BIC (Bio-based Industries Consortium) –, vodi pa ga danski tehnološki inštitut Teknologisk Institutv sodelovanju s šestnajstimi mednarodnimi partnerji, ustvarja nove načine uporabe spojin, pridobljenih s frakcioniranjem biomase iz ostankov oljne ogrščice, oljk, citrusov in paradižnika.

 

 

 

Projekt Pro-Enrich je prejel finančna sredstva Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Bio-based Industries Joint Undertaking – JU) v skladu s sporazumom o nepovratnih sredstvih št. 792050. JU prejema podporo raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 in Konzorcija industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase (Bio-based Industries Consortium).