Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE v Bosni in Hercegovini

Dr. Črtomir Tavzes, dr. Balázs Dávid in László Hajdú so se med 28. in 29. junijem 2019 mudili v Banjaluki, kjer so se udeležili številnih sestankov in konference.

V okviru skupnega bilateralnega projekta Strategije za izboljšanje energijske učinkovitosti s temeljito prenovo stanovanjskih stavb, kjer je Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Banjaluki partner, so razpravljali o dosedanjem delu pri projektu in določili natančne časovnice za nadaljnje delo v vseh delovnih sklopih projekta.

Tako predstavniki InnoRenew CoE kot Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo so se nato udeležili 11. Strokovne konference o predelavi lesa, gozdarstvu, ekologiji in interierju  »Ljudje, les, pohištvo« 2019 (XI Stručna konferencija drvoprerade, šumarstva, ekologije i enterijera »Ljudi, drvo, namještaj« 2019). Kolegi z banjaluške fakultete so predstavili skupni bilateralni projekt, raziskovalci InnoRenew CoE pa možnosti za razvoj in krepitev sodelovanj v regiji in širše v Evropi.

Dr. Balázs Dávid na konferenci. Foto: Črtomir Tavzes

Dr. Črtormir Tavzes na konferenci. Foto: László Hajdú