Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil doktorsko študentko iz Norveške

Raziskovalna skupina InnoRenew CoE za človekovo zdravje v grajenem okolju je gostila Sølvi Therese Strømmen Wie, doktorsko študentko iz Norveške univerze za vede o življenju. V dveh tednih, ki jih je preživela v Kopru, je tesno sodelovala z raziskovalci InnoRenew CoE na področju raziskovanja povezav med zdravjem in uporabo lesa v grajenem okolju. Ob tem je svoje delo in doktorsko temo predstavila na tedenskem sestanku, ki se ga udeležujejo vsi zaposleni v InnoRenew CoE.

Največ je Sølvi sodelovala z raziskovalnim asistentom Deanom Lipovcem. Skupaj sta analizirala podatke, pridobljene v domovih za nego starejših ljudi, kjer je Sølvi proučevala povezanost uporabe lesa v stavbah z zdravjem zaposlenih.

Poleg tega je imela tudi številne pogovore z drugimi raziskovalci in doktorskimi študenti v InnoRenew CoE: »Pogovori z njimi so me navdihnili z novimi idejami in spoznanji. Zlasti se veselim sodelovanja z Nastjo Podrekar glede merjenja kognicij, uspešnosti in dobrega počutja otrok v šolah.”