Co-funded by:
Mentored by:

Dr. David DeVallance na mednarodnem zborovanju združenja Forest Products Society

Od 25. do 28. junija je združenje proizvajalcev v gozdno-lesni verigi Forest Products Society (FPS) v Atlanti (ZDA) priredilo Mednarodno zborovanje (International Convention) na temo Inovacije in spremembe v svetovni industriji gozdnih proizvodov. Letnega zborovanja združenja se udeležujejo strokovnjaki in predstavniki gospodarstva, politike in izobraževalnih organizacij s celega sveta, med katerimi je tudi dr. David DeVallance, vodja raziskovalne skupine za kompozite iz obnovljivih materialov v InnoRenew CoE.

Dogodek je bil sestavljen iz sočasnih strokovnih predavanj, ki so pokrivala različne tematike, od križno lepljenega lesa (CLT) in novih uporab gozdnih proizvodov do lepil, krožnega biogospodarstva in trgov za gozdne proizvode. Na zborovanju so potekala tudi tri plenarna predavanja o inovacijah žag ter žaganega lesa. Na predavanju, posvečenem pripravam industrije na prihodnost, je dr. DeVallance predstavil, kako se z usposabljanjem kadra in spodbujanjem inovativnosti soočamo v Evropi ter kakšna je vloga InnoRenew CoE pri temu.

»Mednarodno zborovanje ustvarja platformo, ki pri razpravljanju o pomembnih tematikah, povezanih z godnimi proizvodi, povezuje industrijo, politiko in akademike s celega sveta. V čast mi je, da so me povabili na ta dogodek, kjer sem lahko predstavil , kaj InnoRenew CoE doprinaša k izobraževanju prihodnjih industrijskih strokovnjakov v gozdno-lesnem sektorju,« je po srečanju rekel dr. DeVallance.

Dr. David DeVallance na plenarnem predavanju. Foto: InnoRenew CoE

Poleg plenarnega predavanja je dr. DeVallance vodil strokovno zasedanje na temo Nova uporaba in predstavil energetsko učinkovite toplotnoizolacijske materiale iz bioloških virov. Med bivanjem v Atlanti se je dr. DeVallance udeležil tudi sestanka upravnega odbora FPS (kot nekdanji predsednik upravnega odbora) in kratkega tečaja, ki je potekal pred Mednarodnim zborovanjem, na katerem je predaval o lesenih izdelkih v gradbeništvu in o kompozitih.

»Kot nekdanji predsednik FPS sem bil zelo vesel, ko sem na Mednarodnem zborovanju videl toliko navdušenja in talentov. Zlasti sem bil presenečen nad znanjem in inovativnimi raziskavami, ki so jih na zborovanju predstavili študentje,« je srečanje pokomentiral dr. DeVallance.