Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Črtomir Tavzes na konferenci in sestanku FTP

Evropska gozdno-lesna tehnološka platforma (FTP – Forest-based Sector Technology Platform), ki je namenjena združevanju industrijskih partnerjev, lastnikov gozdov in javnih organov ter spodbujanju razprav med njimi, je v Romuniji organizirala konferenco o regionalnih izzivih za evropsko gozdarsko panogo.

Dr. Črtomir Tavzes je na konferenci zastopal InnoRenew CoE, Univerzo na Primorskem in Slovensko gozdno-lesno tehnološko platformo (SGLTP). V okviru konference so organizirali tudi 47. sestanek svetovalnega odbora FTP, kjer so se predstavili nekateri novi člani, potekala pa je tudi razprava o naslednji konferenci, ki jo načrtujejo v Helsinkih.