Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE uspešno na poti uresničevanja novih raziskovalno-infrastrukturnih projektov v Izoli

V preteklih mesecih so delo na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE posebej zaznamovale dejavnosti, povezane z gradnjo dveh novih stavb, ki bosta v Izoli, natančneje, v Livadah. Stavbi ne bosta samo nov dom za zaposlene na inštitutu, ampak tudi pomembna pridobitev tako za lokalno okolje kot za državo. Poleg tega pa so na inštitutu pred kratkim za program aktivnega staranja v Domu upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola v sodelovanju s partnerji pridobili nekaj manj kot 4 milijone evrov novih evropskih sredstev.

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal kot glavni cilj in rezultat projekta, ki je bil v okviru Obzorja 2020, programa Evropske unije za raziskave in razvoj, pridobljen leta 2016. V skladu z določili tega programa je InnoRenew CoE akademsko in poslovno neodvisna ustanova, Republika Slovenija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa sta se zavezala, da bosta izvedbo načrtovanih stavb raziskovalnega inštituta podprla s sofinanciranjem naložbe v raziskovalno infrastrukturo. Novi stavbi inštituta bosta umeščeni v prostor, ki je bil prvotno načrtovan za univerzitetni kampus.

Načrt novih stavb InnoRenew CoE. Foto: InnoRenew CoE

Ko se je po sugestiji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Univerza na Primorskem leta 2017 s sklepom Vlade Republike Slovenije odpovedala stavbni pravici na delu zemljišča v Livadah, je InnoRenew CoE začel pripravljati projekt za gradnjo stavb raziskovalnega inštituta, ki se vsebinsko prilagajata prostorskemu načrtu občine Izola.

Februarja lani je InnoRenew CoE z Občino Izola in z Univerzo na Primorskem podpisal tripartitno pogodbo o prenosu stavbne pravice na delu zemljišča v izolskih Livadah. Septembra lani je pridobil tudi gradbeno dovoljenje, izvajalec gradnje pa je trenutno v postopku izbora.

V InnoRenew CoE pripravljajo vse potrebno, da bi lahko pričeli z gradnjo svoje raziskovalne infrastrukture. Načrt predvideva dva objekta, prvi je namenjen kabinetom in laboratorijem, drugi pa laboratoriju za pripravo kompozitov.

Foto: InnoRenew CoE

Foto: InnoRenew CoE

Eva Prelovšek Niemelä, glavna arhitektka tega pomembnega infrastrukturnega projekta InnoRenew CoE, poudarja, da je bila gradnja načrtovana kot interdisciplinarni projekt raziskovalcev InnoRenew CoE, podprta pa je z inovativno zasnovo in tehnologijo ter skladna z dognanji o vplivu grajenega okolja na zdravje ljudi. Proučevanje te tematike je namreč ena od dveh glavnih smeri raziskav, razvoja in inovacij v InnoRenew CoE.

»V preteklosti je bilo že več poskusov oblikovanja stavb, ki bi preprečevale bolezni ali pomagale pri njihovem zdravljenju,« pravi Eva Prelovšek Niemelä. »Rezultati zadnjih raziskav kažejo, kako lahko materiali, stavbe in njihovo oblikovanje vplivajo na zaščito in izboljšanje zdravja in dobrega počutja njihovih uporabnikov. Prav zato smo v InnoRenew CoE prepričani, da je čas, da ta odkritja prenesemo v arhitekturo in jih preverimo, s tem pa postavimo tudi povsem nove cilje za prihodnost arhitekturnega načrtovanja.«

Foto: InnoRenew CoE

Foto: InnoRenew CoE

Novi zgradbi InnoRenew CoE upoštevata tudi enega izmed največjih izzivov današnjega časa – podnebne spremembe. Z zmanjšanjem uporabe avtomobilov, z razvojem novih materialov iz obnovljivih virov, testiranjem njihove uporabe v praksi, z zmanjšanjem odpadkov in z gradnjo ter popularizacijo zdravega bivanjskega okolja, ki upošteva tudi izpuste strupenih plinov v ozračje, lahko po svojih močeh pripomoremo k nižanju izpustov CO2 v ozračje.

Aarne Niemelä, arhitekt v InnoRenew CoE, meni, da bo k temu prispeval tudi načrtovani javno dostopni park z mediteranskim rastlinjem, ki bo ustvaril očarljiv kotiček za pešce. »Upamo, da bomo s to majhno urbano intervencijo lahko nekaj prispevali k zmanjšanju avtomobilskega prometa in spodbudili ljudi, da uporabijo kolo ali se sprehodijo,« pravi. S parkom se bo nova gradnja obenem neposredno povezala z lokalnim okoljem in ga tudi obogatila. Prispevala pa ne bo le lokalno, ampak tudi širše. Pričakujemo namreč lahko, da bo sodobni znanstveni inštitut – in obenem prva zgradba v Sloveniji, zasnovana po načelih REED (restorativnega ergonomskega in okoljskega oblikovanja) – z laboratoriji in izbrano raziskovalno opremo ne le utrdil mednarodno prepoznavnost InnoRenew CoE in s tem tudi Slovenije v svetu, ampak bo k nam pritegnil nove strokovnjake. Tudi to je eden od ciljev inštituta, ki je v komaj dveh letih svojega delovanja zaposlil že 48 oseb, med katerimi je polovica strokovnjakov iz tujine.

Foto: InnoRenew CoE

Poleg tega, da se pripravljajo na gradnjo svojih stavb, pa v InnoRenew CoE snujejo tudi nove projekte, s katerimi bi na vrhunski znanstveni osnovi prispevali k trajnostnemu razvoju okolja tako v občini Izola kot v celotni Sloveniji pa tudi v Evropi in svetu. V interdisciplinarnem timu projektantov in raziskovalcev načrtujejo trajnostne objekte in zunanje ureditve, pri svojem delu pa na temelju znanstvenih dognanj sledijo načelu inoviranja arhitekture. Z novimi znanstvenoraziskovalnimi projekti uspešno pridobivajo dodatna evropska sredstva, ki spodbujajo razvoj novih investicij v gradnjo in krepijo prepoznavnost slovenske znanosti.

Prvi uspehi na tej poti so že doseženi. Med drugim so štiri slovenske organizacije postale partnerice novega, prestižnega projekta »Pilotne raziskave zdravega in aktivnega staranja« iz programa Obzorje 2020. V projektu bodo preizkusili nove tehnologije, namenjene temu, da ljudem tudi v poznem življenjskem obdobju omogočijo zdravo, srečno in neodvisno življenje. Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE, Dom upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola, Nacionalni inštitut za javno zdravje in SenLab, d. o. o. so – pod vodstvom podjetja Hewlett Packard Italija – združili moči s 37 partnerji iz 12 držav in pripravili koncept, ki ga je Evropska Komisija (EK) potrdila februarja tega leta. Celotna vrednost projekta je več kot 21 milijonov evrov, od tega EK prispeva 19 milijonov. Slovenskim partnerjem je namenjenih 4 milijone evrov, s katerimi bodo uresničili številne naloge projekta, osredotočene predvsem na podporo programom zdravega in aktivnega staranja v Domu upokojencev Izola. InnoRenew CoE bo te aktivnosti vodil in pripravil ter vodil javne razpise, namenjene inovativnim podjetjem za testiranje in demonstracijo njihovih rešitev na pilotnih lokacijah v Sloveniji, Španiji, Italiji ter na Portugalskem in Nizozemskem.

V InnoRenew CoE so o načrtih za gradnjo raziskovalnega inštituta in o pomembnih vidikih trajnostnega razvoja arhitekture pripravili tudi videoposnetek, ki si ga lahko ogledate na spodnji povezavi.