Co-funded by:
Mentored by:

Sestanek projektnih partnerjev

InnoRenew CoE je v začetku marca 2019 gostil dvodnevni sestanek projektnih partnerjev. Predstavniki vseh desetih projektnih partnerjev so se sestali v Kopru, da bi razpravljali o delu in napredku v različnih delovnih sklopih projekta InnoRenew CoE.

Sestanek se je začel s splošnim pregledom vseh delovnih sklopov, kasneje pa so se osredotočili na šesti delovni sklop, ki zajema zagonske projekte. Vodje vseh osmih zagonskih projektov so predstavili delo, izzive in načrte za prihodnost. Sestanek je bil tudi odlična priložnost za diskusijo med projektnimi skupinami o pripravi poročil o rezultatih (deliverables) projekta za Evropsko komisijo.

Naslednji dan je bil namenjen predstavitvi infrastrukture in laboratorijske opreme, ki jo je šest partnerjev konzorcija – Univerza na Primorskem, Univerza v Mariboru, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir ter InnoRenew CoE – do zdaj pridobilo z državnimi sredstvi.

Sestanek se je zaključil z generalno skupščino InnoRenew CoE, po krajši pavzi pa je sledil še 9. sestanek sveta zavoda.

V okviru dvodnevnega dogodka je InnoRenew CoE organiziral tudi slavnostno praznovanje svoje 2. obletnice.