Co-funded by:
Mentored by:

Prvo srečanje projekta CLICK DESIGN

Prejšnji teden se je uradno začel izvajati eden izmed novo pridobljenih projektov InnoRenew CoE. Gre za projekt Zagotavljanje »fingertip« znanja, ki omogoča določitev lastnosti lesa v odvisnosti od življenjske dobe »CLICK DESIGN«, ki ga financirata Evropska unija s programom ForestValue Research Programme in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Vodilna institucija projekta BRE – Building Research Establishment je zagonski sestanek organizirala v Angliji, v Watfordu, kjer se je sestalo vseh devet projektnih partnerjev. Med njimi sta bila tudi predstavnika InnoRenew CoE dr. Jakub Sandak in mag. Manca Drobne, ki sta predstavila raziskovalni inštitut. Na sestanku je vodilni partner predstavil informacije o projektnem managementu in diseminaciji pa tudi podrobnejše podatke o implementaciji projekta.

Glavni namen projekta CLICK DESIGN, ki med seboj povezuje skupino raziskovalcev in industrijo, je razvijanje specifikacijskega protokola, zasnovanega glede na uspešnost rezultatov, ki bo  arhitektom in drugim strokovnjakom omogočil programska orodja s specifikacijo delovanja lesa glede na njegovo življenjsko dobo.

InnoRenew CoE pa je v projektu zadolžen za določanje numeričnih količnikov estetskega stanja lesenih elementov, izpostavljenih vremenskim vplivom, oblikovanje postopkov za določanje estetskih mejnih stanj kupčeve tolerance do poslabšanja materiala, izvedbo modeliranja odzivanja na vremenske vplive – simulacijo sprememb, ki se pojavljajo pri lesu v njegovi življenjski dobi –, razvoj optimizacijskega orodja za načrtovanje čiščenja/vzdrževanja/zamenjave ter povezovanje simulacije estetskih sprememb stavbe z BIM.