Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Jakub Sandak sodeluje v akciji COST CA16215 – Evropsko združenje za promocijo prenosnih, dostopnih in enostavnih analitičnih platform

Dr. Jakub Sandak, raziskovalec v InnoRenew CoE, se je udeležil drugega sestanka upravnega odbora akcije COST CA16215 – Evropsko združenje za promocijo prenosnih, dostopnih in enostavnih analitičnih platform, ki so ga organizirali na Hrvaškem. Na sestanku so udeleženci  predstavili različne raziskovalne usmeritve s področja nizkocenovnih in prenosnih analitičnih naprav.

Dr. Sandak se je poleg tega udeležil delavnice, ki je bila namenjena analitičnim sistemom (senzorjem) z mikrokrmilnikom. Razvili so dva senzorja, ki vključujeta zaznavanje kakovosti zraka in vode. Ta tematika je zelo pomembna in zanimiva za pravilno izvajanje senzoričnih rešitev pri številnih raziskovalnih projektih InnoRenew CoE.

V okviru iste akcije COST je bil dr. Sandak tudi na kratkoročnem znanstvenem obisku (STSM) v Estoniji. Glavni cilj obiska je bil sestaviti instrument za kapilarno elektroforezo (CE), ki omogoča analizo deževnice. Takšen instrument je lahko zelo koristen za razvoj modela za odzivnost bronastih predmetov na vodo. V InnoRenew CoE se trenutno izvaja projekt, namenjen celostnemu pristopu k varovanju bronastih kulturnodediščinskih predmetov. Ob tej priložnosti je dr. Jakub Sandak obiskal tudi Estonsko univerzo za vede o življenju (Estonian University of Life Sciences) v Tartuju.