Co-funded by:
Mentored by:

Gostili smo študenta iz Univerze v Gottingenu

InnoRenew CoE je v sodelovanju z Univerzo na Primorskem gostil študenta Carla Kiepeja, ki zaključuje magistrski študij na nemški Univerzi v Göttingenu. Njegov obisk je bil finančno podprt s strani bilateralnega projekta.

Z nami je preživel 7 tednov in v tem času s postopkom termo-hidro-mehanskega zgoščevanja lesa modificiral vzorce lesa pavlovnije (Paulownia tomentosa). Raziskoval je postopke zgoščevanja lesa z različnimi začetnimi debelinami vzorcev. Uporabil je kontrolno skupino in skupino, kjer so bili vzorci predhodno impregnirani s fenolformaldehidnimi smolami. Na manjših vzorcih zgoščenega lesa je opravil set-recovery teste, iz preostalih delov vzorcev pa je izdelal trislojne kompozite in izvedel mehanske teste.

Carl bo raziskovalno delo, ki ga je opravil pri nas, uporabil pri svoji magistrski nalogi.