Co-funded by:
Mentored by:

Barbara Rovere na WOIC 2018, 5. Svetovni konferenci odprtih inovacij

Decembra lani so v San Franciscu že petič zapored organizirali dvodnevno Svetovno konferenco odprtih inovacij (World Open Innovation Conference – WOIC), ki se je je udeležila tudi naša raziskovalna asistentka in vodja projektov Barbara Rovere.

Konferenca je nastala predvsem na pobudo Univerze v Kaliforniji, Berkeley, da bi se v razprave o temeljnih gospodarskih in raziskovalnih izzivih vključilo strokovnjake iz svetovno priznanih podjetij in akademike z vseh koncev sveta.

Trenutno se v svetu soočamo z velikimi spremembami, ki bistveno vplivajo na načine, kako se morajo organizacije spopadati z inovacijami. Podnebne spremembe, varnost v prometu, ekologija hrane, življenjska doba so le eni izmed pomembnejših izzivov današnjega časa. Prav zato so se organizatorji odločili za povezovalno nit lanske konference Digitalna transformacija za trajnost.

Barbara je na konferenci predstavila plakat, kjer je prikazala odprto inoviranje v gradbeništvu. Poleg tega pa je moderirala sklop konference, posvečen izzivom v industriji. Srečala je številne raziskovalce, doktorske študente in profesorje, ki jim je predstavila naš raziskovalni inštitut in različne možnosti za sodelovanje.