Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Andreja Kutnar postala članica evropske akademije mladih raziskovalcev (Young Academy of Europe)

Naša direktorica dr. Andreja Kutnar, ki je nedavno, novembra leta 2018, prejela Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju lesarstva, je pred kratkim dobila novo priznanje – postala je članica evropske akademije mladih raziskovalcev (Young Academy of Europe).

Akademija je nastala kot vseevropska pobuda izjemnih mladih znanstvenikov za povezovanje, znanstveno izmenjavo in soustvarjanje znanstvene politike. V njej so združeni mladi vrhunski znanstveniki in predavatelji, katerih delo predstavlja izjemen prispevek k razvoju znanosti. Njeni člani si prizadevajo, da bi poglede in ideje mlajših znanstvenikov vpeli v ustvarjanje evropskih politik na področju znanosti in v razvoj različnih evropskih strategij.

Veseli nas, da je naša direktorica dr. Andreja Kutnar postala del te vseevropske nevladne akademije, saj s svojim delom na področju lesarstva pomembno prispeva k razvoju znanosti tudi v evropskem prostoru.