Co-funded by:
Mentored by:

V Bordeauxu prvo srečanje o WoodCircusu

Pomočnik direktorice in vodja raziskovalne skupine Človekovo zdravje v grajenem okolju dr. Michael Burnard se je prejšnji teden v Bordeauxu udeležil uvodnega srečanja o WoodCircusu, enem izmed novejših projektov Obzorja 2020, pri katerem sodeluje tudi InnoRenew CoE.

Projekt vodi finski tehniški raziskovalni center VTT, uvodno srečanje pa je gostil francoski tehnološki inštitut FCBA, ki je tudi eden izmed partnerjev projekta. WoodCircus se ukvarja s pogoji za predelavo in recikliranje v lesnih vrednostnih verigah ter z nadgradnjo znanja in širjenjem ozaveščenosti, s čimer vpliva tudi na večjo konkurenčnost evropske lesne panoge na področju obdelave lesa.

Dr. Burnard je na sestanku predstavil pomembno vlogo našega raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE pri projektu, saj smo zadolženi za iskanje najboljših prenosljivih praks, za pripravo politik bele knjige in komunikacijskih strategij za industrijo ter za podporo pri pripravi načrtov za raziskave, tehnološki razvoj in inovacije (RTDI – Research, Technology Development and Innovation) za to področje.