Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE na delavnici akcije COST v Brnu

Oktober 2018

V okviru akcije COST CA16215 – Evropsko združenje za promocijo prenosnih, dostopnih in enostavnih analitičnih platform PortAsap so v Brnu organizirali delavnico o tem, kako ustvariti svojo pripravo za kapilarno elektroforezo. Udeleženci in raziskovalci so predstavili analitične metode, ki jih uporabljajo pri svojem delu, ter programsko opremo in mikroračunalnike, ki so jih ustvarili in uporabili pri svojih analizah.

Naš raziskovalec dr. Jakub Sandak je že preučeval lastnosti kapilarnih elektroforez, saj bi bila ta analitična tehnika lahko primerna in uporabna pri nekaterih projektih v InnoRenew CoE. Na delavnici je predlagal, da bi ustvarili prototip priprave na načelih odprtega dostopa do strojne in programske opreme.

Delavnice sta se udeležila tudi raziskovalna asistenta v raziskovalni skupini IKT Balázs Dávid in László Hajdu. Znanje o razvojnem procesu in programiranju programske opreme in računalnikov, na katerem je delavnica temeljila, je namreč pomembno pri razvoju in nadzoru senzorjev, s čimer se raziskovalna asistenta ukvarjata pri nekaterih projektih v InnoRenew CoE.

Ne dvomimo, da bodo naši raziskovalci pridobljeno znanje uspešno prenesli tudi v prakso.