Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Jakub Sandak obiskal Raziskovalni inštitut za gozdarstvo in gozdne proizvode na Japonskem

 

September 2018

Raziskovalni inštitut za gozdarstvo in gozdne proizvode (The Forestry and Forest Products Research Institute) v japonskem mestu Tsukuba je razvejena raziskovalna ustanova, ki že 110 let deluje na področju gozdov, gozdarstva in gozdarske industrije. Dognanja strokovnjakov z inštituta so pomembno prispevala k razvoju novih tehnologij, k ohranjanju biotske raznovrstnosti in gozdarstva ter k razvoju lesne industrije.

Počaščeni smo, da nas je japonska vlada povabila na obisk Raziskovalnega inštituta za gozdarstvo in gozdne proizvode. Raziskovalec v InnoRenew CoE dr. Jakub Sandak se bo med obiskom japonskega inštituta udeležil razprave o morebitnem prihodnjem sodelovanju med inštitutoma.

Sodelovanja z japonskimi kolegi se zelo veselimo.