Co-funded by:
Mentored by:

4. sestanek strokovnega sveta InnoRenew CoE

September 2018

Prejšnji teden smo v prostorih Univerze na Primorskem v Kopru gostili že 4. srečanje strokovnega sveta InnoRenew CoE.

Na dvodnevnem sestanku sta direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar in namestnik direktorice dr. Michael Burnard predstavila delo in razvoj našega raziskovalnega inštituta. Sestanka sta se udeležila tudi dr. Bohumil Kasal, direktor našega odličnega partnerja Fraunhofer WKI, in eden izmed svetovnih strokovnjakov InnoRenew CoE dr. Holger Militz, kar je bila odlična priložnost za razpravo o vlogi njihovega mentorstva pri razvoju našega inštituta. Vodje raziskovalnih skupin so nato predstavili delo, cilje in naloge raziskovalnih skupin InnoRenew CoE.

Naslednjega dne so se sestanka udeležili tudi predstavniki sveta zavoda InnoRenew CoE in skupaj s predstavniki strokovnega sveta razpravljali o delu in razvoju našega raziskovalnega inštituta.

Dogodek se je zaključil z vpogledom strokovnega sveta in svetovnih strokovnjakov v naše aktivnosti in s smernicami za naprej.