Co-funded by:
Mentored by:

Letni raziskovalni simpozij za študente – Oregon State University

Univerza Oregon State University, College of Forestry, vsako leto organizira letni raziskovalni simpozij za študente gozdarstva – Western Forestry Graduate Research Symposium.

Glavni namen simpozija je ponuditi doktorskim študentom priložnost predstavitve svojega raziskovalnega dela širši javnosti in tako spodbuditi akademsko odličnost.

Barbara Rovere, raziskovalna asistentka in vodja projektov v InnoRenew CoE, je na simpoziju predstavila raziskovalno delo v okviru zagonskega projekta InnoRenew CoE – model odprtega inoviranja v slovenski pohištveni industriji. Občinstvu je predstavila ključne ugotovitve pregleda literature odprtega inoviranja v proizvodnih podjetjih in le-te povezala z mednarodnimi raziskavami inoviranja v podjetjih brez raziskovalno-razvojnih oddelkov ter z uporabo odprtega inoviranja v manjših in slabše razvitih podjetjih.

Raziskovalno delo, ki ga je Barbara predstavila na simpoziju vključuje skupne projekte univerze Oregon State University in številnih institucij s celega sveta: finska univerza University of Helsinki, malezijski raziskovalni inštitut Forest Research Institute of Malaysia Kepong,  kanadska univerza University of British Columbia, Univerza na Primorskem ter center odličnosti InnoRenew CoE.