Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Michael Burnard je uspešno zagovarjal doktorsko delo

6.4.2018

Namestnik direktorice InnoRenew CoE in vodja raziskovalne skupine Človekovo zdravje v grajenem okolju dr. Michael Burnard je uspešno zaključil doktorski študij na Fakulteti za Management, Univerza na Primorskem.

V svojem doktorskem delu se je osredotočil na tematiko lesa in stresa v grajenem notranjem okolju.

Čestitamo Mike!