Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE se je sestal s predstavniki upravnih enot

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je že ob ustanovitvi postavil internacionalnost in interdisciplinarnost med svoja ključna izhodišča, zato se je usmeril v različna, dopolnjujoča se področja in – tudi pri zaposlitveni politiki – k mednarodnim povezovanjem. Da bi na svojih raznolikih področjih, ki jih med seboj povezuje les kot osrednji predmet raziskav, dosegel odličnost, potrebuje široko paleto strokovnjakov, ne le lesarjev. V ekipi InnoRenew CoE so zato tudi gradbeniki, računalničarji, informatiki, biologi, kemiki, psihologi, kineziologi. Skoraj polovica vseh zaposlenih prihaja iz tujine. Proces zaposlovanja tujcev je velika in pomembna administrativna naloga v InnoRenew CoE in prav zato je sodelovanje z lokalnimi upravnimi enotami izjemno pomembno.

Temu je bila namenjena tudi delavnica, ki je 15. marca 2018 potekala v prostorih Univerze na Primorskem in na kateri so se srečali predstavniki InnoRenew CoE in lokalnih upravnih enot. Na delavnici so predstavili zaposlitveni načrt InnoRenew CoE in težave, s katerimi se na inštitutu srečujejo pri procesu zaposlovanja delavcev, ki prihajajo izven Evropske unije. Predstavniki upravne enote pa so udeležence seznanili s svojimi stališči, procesom dela in pravili ter dali pomembne informacije in smernice, kako izboljšati proces zaposlovanja tujcev.

Delavnica je bila zelo učinkovita, saj je medsebojno spoznavanje narave dela prispevalo k uspešnejšemu sodelovanju.